Doctor John

 32

Doctor John Episode 32

Yo Han suggests Si Young that she should do a brainwave test on the patient. Si Young asks Yo Han why he didn’t tell her that he was sick, and Yo Han apologizes to her. Yoo Joon tells Si Young that Yo Han kept watching Si Young for a year, and Yo Han and Si Young finally confirm their love.

29 min
English, Portuguese
Korea
2019
Ji Sung | Lee Se Young | Lee Kyu Hyong
Jo Su Won
Kim Ji Un